MEDI - LADD  /  1 ST. FLASKA TRUCKLADDNING

Medi - Ladd  /  18 - 7026 - 30 Medi - Ladd / 18 - 7026 - 30

5 viktiga faktorer:

1. Att ögonduschen är placerad väl synlig och lättåtkomlig på arbetsplatsen.
2. Att ögonduschen är enkel att använda så att alla klarar av att hantera den, även skadade och omtöcknade personer.
3. Att man börjar skölja ögat omedelbart efter en skada och att man fortsätter sköljningen i minst 20 minuter.
4. Att den skadade förs till sjukhus eller läkare så fort som möjligt.
5. Att man vid frätskada fortsätter behandlingen även under transporten till sjukhus eller läkare.

Medi - Ladd första hjälpen- och ögonduschstation kan med sitt väggfäste enkelt monteras synligt och lättåtkomligt. MediLadd klickas enkelt i väggfästet och vid olycka kan man enkelt rycka ner stationen för att ta med den till drabbad person, istället för att ta den drabbade personen till ögonduschen. Perfekt att ta med i transport till sjukhus. Ögondusch- samt Laddningsplatsskylten som medföljer skall placeras på väggen intill stationen. Kardborrestängningen gör att skåpet förblir dammtätt och när olyckan är framme kan du med lätthet rycka upp skåpet för att starta sköljningen. Ögonduschvätskan, NaCl (natriumklorid), är hermetiskt tillsluten och kan användas för ögonsköljning, sårtvätt m.m. Spolvätskan kan användas vid flera tillfällen, vätskan är inte förbrukad förrän utgångsdatum är passerat. Utgångsdatum är markerat på var flaska. En flaskas sköljning räcker till ca: 20-25 min spoltid. Spolaggregatet är dubbelverkande och ger sköljning både på ”Pull” och ”Release”. I skåpet finns kemglasögon, förkläder och kemikaliehandskar som personlig skyddsutrustning vid hantering av batterier. ABC sitter monterat i boxen. Monteringsanvisningar medföljer. 

Innehåll: 
2 x Spolvätska (8569)
1 x Spolaggregat (8558)
1 x Ögonduschskylt (ME-670)
1 x Laddningsplatsskylt (ME-675)
1 x Förkläde (8340)
1 x Kemglasögon (8321)
1 x Doppad nitrilhandske (SW8618-XXL)