BRANDGASVENTILATION  /  RÖKLUCKOR

Brandgasventilation  /  Röklucka

Uppåtgående med ljusgenom-släpp

 

Finns i följande storlekar:

 

1000 X 1000 mm

1800 X 1000 mm

1800 X 1200 mm

2000 X 1000 mm

2000 X 1200 mm

Brandgasventilation  /  Röklucka

Uppåtgående med täckt lucka

 

Finns i följande storlekar:

 

1000 X 1000 mm
1800 X 1000 mm
1800 X 1200 mm
2000 X 1000 mm
2000 X 1200 mm

Brandgasventilation  /  Röklucka

Komfortventilation

Brandgasventilation  /  Röklucka

Styrningsenheter  /  Öppnare

 

Finns med en sektion eller flera

Brandgasventilation  /  Röklucka

Strömförsörjningsenheter