SKYLT - BRAND RIKTNINGSPIL

Skylt - Brandriktningspil...

Denna tilläggsskylt talar om att i den riktningen pilen visar finns en Brandsläckare, Brandpost, Brandlarmsknapp. Den sitter oftast i kombination med skylt av ovanstående...

Artikelnr:  16-2032-54   /   210 X 210 mm