SKYLT - BRANDLARMSKNAPP

Skylt - Brandlarmsknapp...

Denna skylt sitter placerad ovanför Brandlarmsknappen och talar om vad man skall göra i händelse av Brand...

Artikelnr:  16-2012-52   /   150 X 150 mm
Artikelnr:  16-2012-53   /   210 X 210 mm