SKYLT / NÖD

Samtliga skyltar här nedan sätts upp ovanför respektive produkt, skyltens övre kant sätts ihöjd med
t.ex. dörrkarmens övre kant på ca. 2.100 mm

Skylt - Första Hjälpen
210 X 210 mm

 

16-4300-54

Skylt - Bår
210 X 210 mm

16-4306-54

Skylt - Ögondusch
210 X 210 mm

16-4302-54

Skylt - Hjärtstartare
210 X 210 mm

16-4308-54

Skylt - Nöddusch
210 X 210 mm
 
16-4304-54

Skylt - Nödtelefon
210 X 210 mm

16-4309-54

Skylt - Evakuering
210 X 210 mm

16-4305-54

Skylt - Nödöppnare
210 X 210 mm

16-XXXX-54