KVALITETSPOLICY

Vår Kvalitets Policy är följande:

  • Bravida Sverige AB ser kvalitet som en viktig framgångsfaktor för att kunna fortsätta att utveckla långsiktiga kundrelationer och vår egen verksamhet
  • Alla uppdrag genomförs så att de kan utgöra framtida referensuppdrag i vår marknasföring
  • I vårt arbete använder vi vedtagna installationsmetoder utifrån tillämpliga lagar och föreskrifter samt branschkrav
  • Kvalificerad personal säkrar ett professionellt utförande genom egenkontroller under hela utförandet
  • Vi utför efterfrågad installation och service i rätt tid och till rätt prestanda
  • Vi utvecklar vår verksamhet och vårt kvalitetssytem genom ständiga förbättringar
  • Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs