PASSERSYSTEM

När det gäller passersystem jobbar vi med kända fabrikat som Bevwator och Solid. Passersystem sköts idag i PC miljö och kan användas i nätverk. Anläggningarna kan variera från en dörr till flera hundra. Ett passersystem ersätter nyckelsystem med kort vilket gör hanteringen både billigare och smidigare. Vi säljer även enklare kodlås och porttelefoner.

PASSERSYSTEM
ONLINE

PASSERSYSTEM
OFFLINE

PASSERSYSTEM

PORTTELEFONI