SMARTWATER MÄRKDNA

Det MÄRKS om du varit framme utan att rätt tillåtelse att komma in i vår boning...

Smartwater MärkDNA

PVad är SmartWaterP

SmartWater är den moderna tidens “osynliga” stöldskyddsmärkning samt rån- / inbrotts-spray, av Polisen kallat MärkDNA. Allt kan stöldmärkas och de unika kriminal-tekniska koderna kopplar objekt till dess ägare och kriminella till brott.

SmartWaters märkvätska är nästintill omöjlig att upptäcka för blotta ögat men lyser upp kraftigt i UV-belysning. Vätskan finns som stöldskyddsmärkning och rån-/inbrottsspray.

Märkningen är enkelt att applicera, den kan användas på alla material och ytor vilket gör den flexibel och effektiv. Den är extremt svår att avlägsna, minsta fragment räcker för att få fram den unika koden, vi behöver bara 1/4 millimeter för en analys.

PPolisenP

Svenska Polisen satsar resurser på att detektera och spåra SmartWater eftersom det ger dem ett arbetsredskap och man har nationella rutiner och utrustning för att detektera och spåra SmartWater. Eftersom registret är internationellt går det att spåra objekt utanför Sveriges gränser.

Ett stort problem i Polisens utredningar har tidigare varit att objekt inte kunnat kopplats till brott och ägare, den tiden är förbi och SmartWater ger en kostnadseffektiv, flexibel och robust märkning som passar till Företag, Kommuner, Landsting, Skolor, Bygg & Entreprenad, Transport, Serviceverksamhet mm. Det är bara fantasin som sätter gränser för vad som kan skyddas.

I Sverige skyddar SmartWater privatpersoner, järnvägen, telenät, elstationer, entreprenader, kyrkor, kommun och industrier med fantastiska resultat, på två år har vi i Sverige uppnått en minskning av brott med mer än 80 procent hos våra användare.

I Europa har SmartWater använts i snart 20 år och man skyddar över 40 000 kyrkor, järnvägar, el- & telenät, butiker, kommuner och privatpersoner.

SSmartWater avskräcker mot stölderS

Unikt på globala marknaden mer än 1 000 fällande domar avskräcker SmartWater och fungerar som en brottsförebyggande åtgärd. De yrkeskriminella tar inte risken att äventyra sin organisation utan undviker märkta objekt.

Vi informerar och avskräcker effektivt med våra varningsskyltar och dekaler.

Kom in till butiken eller ring oss på 0372 - 673 00 för mer information om SmartWater