TRE BRA BRANDSKYDDS PRODUKTER TILL HEMMET
                      LÄGENHETEN ELLER VILLAN

Pulversläckare 6 kg är att rekommendera till sitt boende, med den kapaciteten hinner du göra den första viktiga insatsen innan Räddnings-tjänsten är på plats.

Brandfilten är ett utmärkt förstahands brandskydd när det gäller brand på spisen eller i kläderna på en männi-ska, man kväver elden genom att täcka över brandfilten.

Brandvarnaren ger dig en utmärkt chans att hinna sätta dig i säkerhet vid brand, den varnar dig och alla i hemmet. Utan den så kan det absolut vara för sent.